Kategorie

Producenci

Specjalne

Informacje

deon

informujemy, że nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, posiada już podpis Ministra i czeka na publikację.
Przypominamy, że zgodnie ze zaktualizowanym projektem z dnia 10 października br., od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem stosowania kas, bez względu na obrót, zostaną objęci podatnicy świadczący takie usługi, jak:

  1. naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowania, regeneracja, wymiana opon
  2. badania i przeglądy techniczne pojazdów
  3. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
  4. usługi prawne z wyjątkiem notariuszy
  5. doradztwa podatkowego
  6. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
  7. usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (czyli catering - za wyjątkiem samolotów, stołówek szkolnych i uczelnianych).

Obowiązkiem rejestracji obrotów przy pomocy kas zostanie objęta także dostawa perfum i wód toaletowych.

Większość uwagi poświęconej projektowi Rozporządzenia skupia się na wymienionych grupach usługodawców. Ważna zmiana dotyczy też likwidacji obecnego zwolnienia tych podatników, którzy świadczą usługi dla niewielkiej liczby odbiorców (rocznie liczba świadczonych usług udokumentowanych fakturami nie przekracza 50, liczba odbiorców mniejsza niż 20) – od 2015 r. również będą musieli posiadać kasy fiskalne.

Rozporządzenie do pobrania

Przepisy prawne

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS FISKALNYCH z 14 marca 2013

Najnowsze rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fisklanych:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. [38,78 kB]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr 257, poz. 1733)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 [124,34 kB]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. [81,51 kB]

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (zawierająca w artykule 19 zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, m. in. w wysokości i przyporządkowaniu stawek podatku od towarów i usług)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. [221,63 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246 poz.1649)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. [35,21 kB]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. [29,26 kB]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. [879,62 kB]

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity na dzień 28.06.2011r.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. [136,37 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. [23,66 kB]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, ktorym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 252, poz. 1694)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. [206,43 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. (Dz. U. 99 z dnia 4 lipca 2002 r., poz. 894)
uwzględnia zmiany wprowadzone przez

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. [33,50 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. [117,41 kB]

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach.
Ustawa określa:

  1. zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług,
  2. sposoby informowania o charakterystyce jakościowej oraz o cenach oferowanych towarów i usług.

Karta podatkowa 2011 r. [139,84 kB]

Ustawa z dnia 98-11-20 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 144 z 98-11-27 poz. 930, z późniejszymi zmianami) (fragmenty odnoszące się do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10-07-26 w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. 138 z 10-07-30 poz. 930). Tekst uwzględnia Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.(M.P. 89 z dnia 30 listopada 2010 r. poz. 1034). Stan na 2011-01-04.

Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. [114,46 kB]

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.
Prawo dewizowe (Dz. U. 141 z 02-09-05 poz. 1178)
stan na 2009-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. [77,03 kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011r. [339,22 kB]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011r.