Kategorie

Producenci

Specjalne

Informacje

deon

Prowadzimy sprzedaż ze stawką 0% Vat dla szkół i uczelni.

pobierz zamówienie

Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Art. 83.
1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

26) dostaw sprzętu komputerowego:
a) dla placówek oświatowych,
– przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13–15.

13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8
do ustawy.
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE
ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY
Poz. Nazwa towaru
1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2 Drukarki
3 Skanery
4 Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5 Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)
14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:
1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną
placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której
mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do
właściwego urzędu skarbowego.